Van logo tot ...

Om je als bedrijf  op het internet te presenteren zullen een aantal stappen of fases te onderscheiden zijn. Allereerst zal er een naam en/of logo aanwezig moeten zijn. Daarna zal er een domeinnaam gereserveerd moeten worden waar de te bouwen website geplaatst kan worden. Als een eerste opzet is gemaakt qua vormgeving en indeling/besturing van de site, kan het bouwen beginnen. Rekening houdend met alle wensen en eisen die opgesteld zijn, zal de site gestalte krijgen.

WEBland kan voor dit hele trajekt zorgdragen. De volgende fases zijn te onderscheiden :

- te hanteren logo en naam van het  bedrijf of de organisatie op het internet
- registreren / vastleggen domeinnaam
- vastleggen van de doelstelling van de website
- opstellen pakket van eisen m.b.t. site (o.a. doelstelling, bezoekersprofiel en boodschap)
- opzet vormgeving en indeling van de site n.a.v. eisenpakket
- afbouwen site na o.k. bevinding van de opdrachtgever
- testen site
- registreren site bij zoekmachines, promotie van de site
- opstellen onderhoudscontract

 

WEBland